glava

Бенефициент по ДБФП: Община Пловдив

Проект: „Въвеждане на мерки за ЕЕ и изграждане на фотоволтаични електроцентрали в три детски градини на територията на Община Пловдив“

Номер на ДБФП: BGENERGY-2.002-0018-С01

Партньор по проекта: Супрас Лимитед (Supras Limited)

Начална дата на изпълнение на проекта: 29.04.2022г

Крайна дата на изпълнение на проекта -– 30.04.2024г.

Срок за изпълнение: 24 месеца

logo s

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

 Министерство на енергетиката

logo-idn.png