НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 13.06.2023 г. се проведе начална пресконференция по проект № BGENERGY-2.002-0018 „Въвеждане на мерки за ЕЕ и изграждане на фотоволтаични електроцентрали в три детски градини на територията на Община Пловдив“.