glava

Очаквани резултати

Заложените индикатори по проекта

1. Брой хора, които се възползват от повишената енергийна ефективност (разпределени по пол)

Базова стойност мъже: 0.00

Базова стойност жени:0.00

Базова стойност общо:0.00

Целева стойност мъже:329.00

Целева стойност жени:329.00

Целева стойност общо: 658.00

2.Прогнозни парични спестявания в евро/година

Базова стойност общо:0.00

Целева стойност общо:52 521.81

3.Прогнозни годишни енергийни спестявания в MWh/г.

Базова стойност общо:0.00

Целева стойност общо:1 005.07

4.Брой сгради, за които са приложени мерки за ЕЕ

Базова стойност общо:0.00

Целева стойност общо:3.00

5.Прогнозни годишни намаления на емисиите на CO2 към Резултат 2 (ЕЕ)

Базова стойност общо: 0.00

Целева стойност общо: 429.67

logo s

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

 Министерство на енергетиката

logo-idn.png